eindschakelaar asjeWij melden u dat de eindschakelaarasjes voor de vertragingen, typen: SG50 (model 1) & KG50 (model 2) in de toekomst zullen worden veranderd zoals hiernaast afgebeeld (model 3). De nieuwe eindschakelaarasjes zullen bestaan uit een asje voor digitale eindschakelaars (model 4) & toebehoren (model 5).

Deze aanpassing heeft geen invloed op de inbouwmaten en draagt bij aan een hogere flexibiliteit daar het later aanpassen van eindschakelaarsysteem sneller & eenvoudiger wordt. 

Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer: +31 – (0)416 66 00 44, of: https://www.rda-bv.nl/contact/