De EN 12453 norm is van toepassing op alle aandrijvingen van GfA ELEKTROMATEN.
Deze norm stelt dat de eisen van de huidige editie van norm EN 60335-2-103 (➋) moet ook worden nageleefd (➊). Als gevolg hiervan moeten enkele technische gegevens van de GfA-aandrijvingen worden aangegeven in aangepaste of uitgebreide vorm (➋↴). Vanaf 12/2021 zal dit leiden tot gewijzigde typeplaatjes (➌) en technische documenten (➍).

Technische gegevens

Bewegingen per uur ➾ cycli per uur
De bewegingen per uur hebben tot nu toe de frequentie beschreven waarbij een aandrijving per uur mocht worden geschakeld. Een schakeling vertegenwoordigde één beweging (OPEN of DICHT) (➎). De bedrijfscycli of cycli per uur worden nu gespecificeerd. Een cyclus staat voor één volledige openings- en sluitingsbeweging (➏). Hieruit volgt dat de vorige waarden in de meeste gevallen worden gehalveerd.
De tweede waarde, tussen haakjes, geeft de cycli per uur aan volgens EN 60335-2-103.
Als het eindschakelaarbereik van de aandrijving (➌) niet volledig wordt gebruikt, kan het nummer van het aantal mogelijke deurcycli worden verhoogd in verhouding tot de verminderde aantal omwentelingen van de uitgaande as (➐).

Uitgangskoppel constant
Met onmiddellijke ingang wordt het constante uitgangskoppel volgens: EN 60335-2-103, tussen haakjes, opgeteld (➑) bij het uitgaande koppel.
Het uitgaande koppel blijft de beslissende waarde voor de selectie van een geschikte aandrijving.

Maximaal houdkoppel
Het maximale houdkoppel (➒) maakte al deel uit van de technische gegevens voor sectionaaldeuraandrijving, type: SE en vouwdeuraandrijving, type: FT. Deze specificatie is nu toegevoegd aan alle andere aandrijvingen (➍).
Deze waarde geeft het maximale koppel aan dat op de uitgaande as van de aandrijving kan werken wanneer de deur stilstaat (➓). Dit is bijzonder belangrijk wanneer de aandrijving wordt gebruikt op gebalanceerde of gedeeltelijke
gebalanceerde deuren.
Deze specificatie zorgt ervoor dat de aandrijving zo wordt geselecteerd dat een storing van tegenwicht niet leidt tot ontoelaatbare deur bewegingen.

Deze aanpassingen zullen vanaf 12/2021 worden doorgevoerd. Aandrijvingen die nog op voorraad liggen krijgen geen nieuw typeplaatje en zullen nog worden uitgeleverd. Dit geld ook voor de bijgevoegde installatie handleidingen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via: info@rda-bv.nl of bellen naar +31 (0) – 416 66 00 44.