nieuwe bouwvorm vertragingen, typen: SG50 & SG85

SG50 - SG85

Wij melden u dat de vertraging, type: SG50 (model 1)  vanaf medio september/oktober zal worden veranderd zoals hiernaast afgebeeld in model 3 en dat de vertraging, type: SG85 (model 2) vanaf dezelfde periode zal veranderen zoals afgebeeld in model 4.

Deze aanpassing heeft geen invloed op de inbouwmaten en draagt bij aan een geoptimaliseert productieproces. 

Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer: +31 – (0)416 66 00 44, of: https://www.rda-bv.nl/contact/