Om een juiste werking van gerepareerde aandrijvingen met rem (➊) van GfA te garanderen, zullen vanaf juni 2016 complete sets voor het vervangen van deze elektrische remmen (➋) verkrijgbaar zijn. Carrier (➌) en bijbehorende montagematerialen worden niet meegeleverd. Om problemen bij installatie te voorkomen dienen deze onderdelen niet van de betreffende aandrijving verwijderd te worden.

Let op: Wanneer tijdens vervanging blijkt dat de carrier (➌) beschadigd is, dan duidt dat op een beschadiging van de aandrijving. Neem in dit geval contact op met onze technische dienst! 

Vanwege deze verandering worden tevens de artikelnummers aangepast (zie de tabel hieronder).

Artikel Omschrijving  Oud artikelnummer  Nieuw artikelnummer
1 rem 5 Nm 30003020 20003352_05505
2 rem 9 Nm 30003025 20002959_09001