Nieuwe elektromotor t.b.v. SI17.15
Model 1 + 2

Wij melden u dat de elektromotoren op de opsteek roldeuraandrijvingen, type: SI 17.15 (model 1) van GfA  vanaf medio december van dit jaar zullen worden veranderd zoals hiernaast afgebeeld in model 2.

Deze aanpassing heeft invloed op de inbouwmaten (de totaallengte wordt 10 mm. langer) en draagt bij aan een geoptimaliseert productieproces. Verder heeft deze aanpassing geen invloed op de montage-/inzetmogelijkheden van de betreffende aandrijvingen.

Voor meer informatie hierover kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer: +31 – (0)416 66 00 44, of: https://www.rda-bv.nl/contact/