Om de beste kwaliteit te garanderen wordt af en toe de software van besturingen aangepast en/of uitgebreid met nieuwe functies. Onlangs heeft GFA ELEKTROMATEN de software van de microprocessorbesturing, type: TS981, aangepast. De nieuwe versie is: 2.9 en wordt vanaf medio september/oktober geleverd. Hieronder vindt u de aanpassingen en uitbreidingen van de TS981, versie 2.9.

Hold to run (dodeman) in geval van defect voor aandrijvingen met frequentieregelaar.

in geval van een storing (bijvoorbeeld defecte onderloopbeveiliging, of na een aanrijding van de deur) zal de besturing automatisch omschakelen naar “hold to run” (dodeman bediening). Dit betekent dat de deur alleen opent of sluit zolang de bediening ingedrukt is.

Aanpassing: de snelheid tijdens “hold to run” in geval van een defect is nu hetzelfde als tijdens het programmeren van de besturing (instellen van eindschakelaars). De deur zal dus trager lopen wat de veiligheid vergroot.

Noodstop (klemmenstrook X3).

In de praktijk wordt de noodstop incorrect toegepast als een normale stop. Dit kan schade aanrichten aan de aandrijving of besturing.

Aanpassing: Om incorrecte toepassing te voorkomen is het nu alleen nog mogelijk de TS981 pas 30 seconden na het gebruik van de noodstop te bedienen. Gedurende deze tijd roteert het display met de klok mee.

Parameter 0.3 (speciale functies).

De TS981 ondersteunt al de werking van een lichtlijst met OSE-uitgang. De lichtlijst kan worden aangesloten op klemmenstrook X2.

Uitbreiding: De nieuwe software ondersteunt de werking met een aangesloten lichtlijst nog beter. Via parameter 0.3 kan de besturing worden geïnformeerd dat een lichtlijst met OSE-uitgang aangesloten is. Parameter 0.3 kan alleen bij de eerste inbedrijfname, of na een volledige reset (parameter: 9.5) van de besturing worden ingesteld. Deze instelling moet worden gedaan voor het programmeren van de eindschakelaars. Hieronder is de procedure voor het instellen van parameter 0.3 weergegeven.

Parameter 0.1 (deurmodus).

Tot nu toe bood de TS981 4 verschillende deur modi.

Uitbreiding: in parameter 0.1 is nu deurmodus 0.6 toegevoegd. In deze modus opent de deur in “hold to run” en sluit deze in “hold to run” in combinatie met een actieve onderloopbeveiliging.

Parameter 2.5 (retour door middel van obstakel).

Tot nu toe liep de deur retour nadat een obstakel was gedetecteerd en werd geprobeerd de deur weer te sluiten na een ingestelde tijd (automatisch sluiten). Wanneer tijdens deze sluitbeweging de onderloopbeveiliging weer werd geactiveerd, dan liep de deur open en bleef deze open staan.

Uitbreiding: In de nieuwe parameter (2.5) is het mogelijk het aantal pogingen om te sluiten in te stellen van 1 tot 10 keer. Als deze parameter op 0 wordt ingesteld, dan zal de deur oneindig vaak proberen te sluiten tot het obstakel verwijderd is.

Parameter 2.7 en 2.8 (relaisuitgangen X20 en X21).

De TS981 bied de mogelijkheid om in geval van brand naar een ingestelde positie te gaan om rook en hitte af te voeren. Via parameter 3.5 kan deze positie ingesteld worden.

Uitbreiding: In de software: 2.9 is voor uitgangsrelais X20 en X21 een extra instelling (8) ingebouwd welke feedback geeft aan een extern apparaat wanneer de deur de instelde positie voor het afvoeren van rook en hitte heeft bereikt.

Parameter 3.7 (selectie inklimbeveiliging).

De TS981 is voorzien van 2 ingangen (X18.1 en X18.2) voor het aansluiten van inklimbeveiligingen. Tot nu toe waren 8 mogelijkheden in parameter 3.7 instelbaar. Alleen de beweging openen werd beveiligd. Wanneer een beveiliging tijdens het openen werd geactiveerd, stopte de deur en werd deze gedurende 2 seconden retour gestuurd.

Uitbreiding: In software 2.9 zijn 2 extra opties (9 en 10) in parameter 3.7 toegevoegd. Bij selectie van één van deze opties wordt de deur beveiligd in beide bewegingen. Wanneer tijdens een beweging (openen of sluiten) een beveiliging op ingang X18.1 of X18.2 word geactiveerd, dan zal de deuren stoppen en gedurende 2 seconden retour gestuurd worden.

Foutmelding 3.7 (interne fout).

Het inschakelen van de TS981 en tegelijk het activeren van de noodhandbediening op de aandrijving (handslinger of kettingtakel) kon leiden tot afgifte van foutmelding 3.7 door de TS981.

Aanpassing: Foutmelding 3.7 word niet meer afgegeven in dit geval. Hiervoor in de plaats zal foutmelding 1.3 worden afgegeven.

Heeft u vragen omtrent dit onderwerp? Aarzel niet en stuur een mail naar: info@rda-bv.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken via: +31 – (0)416 660044 (iedere werkdag tussen 08:00 en 12:30 of 13:00 en 17:00).